Proiectul de tineret Promovarea Culturii, Turismului si Tradiţiilor

Proiectul  de tineret   -  Promovarea Culturii, Turismului si Tradiţiilor


Obiectiv general / SCOPUL proiectului

Proiectul PILOT își propune creșterea gradului de participare activa a tinerilor la viața comunității ținta sub aspectul  educațional-cultural asigurând oportunități de afirmare culturală a grupului ținta  prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’ realizata in scopul promovării oportunităților de dezvoltare a patrimoniului cultural & turismului cultural cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali pentru a duce mai departe valorile culturale din comunitatea ținta la nivel zonal, regional, național  si chiar european, tineretul va fi preocupat de acest demers educațional-cultural crescând accesul si participarea activa  la cultura in rândul tinerei generații.

Prin acest proiect in calitate de reprezentanți ai societății civile (cu suportul implicării & participării active a tinerilor in viața comunității pentru a duce mai departe valorile culturale din comunitatea ținta la nivel zonal, regional, național  si chiar european prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’) plănuim consolidarea vechilor legături cu ONG-urile francofone (cu care s-a colaborat in trecut) prin realizarea si încheierea de noi parteneriate tematice in scopul:
- creării unei punți de legătura dintre partenerii romani si francofoni promovând oportunitățile de dezvoltare a patrimoniului cultural (Patrimoniu material, Imaterial, Evenimente) si turismului cultural local/zonal & județean/regional la nivel european si punând bazele unei viitoare strategii integrate de dezvoltare comuna a Patrimoniului & turismului cultural (strategie realizata intr-un mod participativ cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali si a echipei editoriale) finalizata cu diverse înfrățiri.
- dezvoltării culturale reciproce dintre ONG-uri si instituții publice de ambele părți România si tari francofone Franța, Belgia, Elveția prin realizarea de acțiuni, activități, programe si proiecte culturale si de dezvoltare comune viitoare concret, ONG-urile partenere din cadrul proiectului având in tot acest proces rolul de facilitator fiind implicate direct.

Promovarea si dezvoltarea obiectivelor turismului cultural local/zonal & județean/regional se refera la următoarele 2 tipuri de abordări geografice:
- Turismul cultural local/zonal - se refera la obiectivele turismului cultural din zona Tismana si comunele vecine;
- Turismul cultural județean/regional - se refera la obiectivele turismului cultural din județul Gorj precum si la obiectivele turismului cultural din împrejurimile județului Gorj ale regiunii sud vest Oltenia.

Astfel încât obiectivele turismului cultural local/zonal & județean/regional sa fie promovate la nivel regional, național si chiar european (cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali si a echipei editoriale) prin intermediul următoarelor acțiuni si activități din cadrul prezentului proiect:

- Realizarea publicației ‘Turism Cultural’
(aceasta va avea rolul stabilirii unor strânse legături de colaborare dintre autoritățile publice romanești si francofone astfel încât sa se realizeze bazele unor viitoare înfrățiri); - Distribuția publicației ‘Turism Cultural’ tradusa partenerilor francofoni si tuturor factorilor interesați;

- Dezvoltării si utilizării tuturor Instrumentelor/metodelor de promovare-informare-distribuție Mass-media & Internet/social media prin Implementarea campaniei de promovare-informare-distribuție Mass-media & Internet/social media realizata pentru sprijinirea procesului de informare a comunităților ținta prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’ realizata pentru încurajarea tuturor  inițiativelor de participare activa a tinerilor la viața comunității ținta si asigurării oportunităților de afirmare culturală in scopul punerii in valoare a patrimoniului cultural material/Imaterial si a turismului cultural local/zonal & județean/regional;

PLATFORMA WEB DTC / Blog / „Social Media”  Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE – INFORMARE -  DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de tineret PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este descrisa mai jos:

- Blogul oficial din cadrul proiectului  de tineret PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”,  este accesibil la următorul link:              -  http://turismtismana.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ bibliotecă de documente digitale Scribd  

o   www.scribd.com/doc/

 

Situl profesional www.calameo.com  – de Publicare a documentelor  Calaméo


Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” promovata in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:

-          Grupul de discuții  oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook  al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este accesibil la următorul link: https://www.facebook.com/groups/934295410030950/


-          Pagina Web  oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este accesibila la următorul link: //www.facebook.com/Promovarea-Culturii-Turismului-si-Tradi%C5%A3iilor-529876367204230/?skip_nax_wizard=true

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Publicația culturala de interes public pentru tineret Dezvoltarea Turismului Cultural

PLATFORME PROFESIONALE WEB 2016 MTS