Proiectul de tineret Promovarea Culturii, Turismului si Tradiţiilor

Proiectul  de tineret   -  Promovarea Culturii, Turismului si Tradiţiilor


Obiectiv general / SCOPUL proiectului

Proiectul PILOT își propune creșterea gradului de participare activa a tinerilor la viața comunității ținta sub aspectul  educațional-cultural asigurând oportunități de afirmare culturală a grupului ținta  prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’ realizata in scopul promovării oportunităților de dezvoltare a patrimoniului cultural & turismului cultural cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali pentru a duce mai departe valorile culturale din comunitatea ținta la nivel zonal, regional, național  si chiar european, tineretul va fi preocupat de acest demers educațional-cultural crescând accesul si participarea activa  la cultura in rândul tinerei generații.

Prin acest proiect in calitate de reprezentanți ai societății civile (cu suportul implicării & participării active a tinerilor in viața comunității pentru a duce mai departe valorile culturale din comunitatea ținta la nivel zonal, regional, național  si chiar european prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’) plănuim consolidarea vechilor legături cu ONG-urile francofone (cu care s-a colaborat in trecut) prin realizarea si încheierea de noi parteneriate tematice in scopul:
- creării unei punți de legătura dintre partenerii romani si francofoni promovând oportunitățile de dezvoltare a patrimoniului cultural (Patrimoniu material, Imaterial, Evenimente) si turismului cultural local/zonal & județean/regional la nivel european si punând bazele unei viitoare strategii integrate de dezvoltare comuna a Patrimoniului & turismului cultural (strategie realizata intr-un mod participativ cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali si a echipei editoriale) finalizata cu diverse înfrățiri.
- dezvoltării culturale reciproce dintre ONG-uri si instituții publice de ambele părți România si tari francofone Franța, Belgia, Elveția prin realizarea de acțiuni, activități, programe si proiecte culturale si de dezvoltare comune viitoare concret, ONG-urile partenere din cadrul proiectului având in tot acest proces rolul de facilitator fiind implicate direct.

Promovarea si dezvoltarea obiectivelor turismului cultural local/zonal & județean/regional se refera la următoarele 2 tipuri de abordări geografice:
- Turismul cultural local/zonal - se refera la obiectivele turismului cultural din zona Tismana si comunele vecine;
- Turismul cultural județean/regional - se refera la obiectivele turismului cultural din județul Gorj precum si la obiectivele turismului cultural din împrejurimile județului Gorj ale regiunii sud vest Oltenia.

Astfel încât obiectivele turismului cultural local/zonal & județean/regional sa fie promovate la nivel regional, național si chiar european (cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali si a echipei editoriale) prin intermediul următoarelor acțiuni si activități din cadrul prezentului proiect:

- Realizarea publicației ‘Turism Cultural’
(aceasta va avea rolul stabilirii unor strânse legături de colaborare dintre autoritățile publice romanești si francofone astfel încât sa se realizeze bazele unor viitoare înfrățiri); - Distribuția publicației ‘Turism Cultural’ tradusa partenerilor francofoni si tuturor factorilor interesați;

- Dezvoltării si utilizării tuturor Instrumentelor/metodelor de promovare-informare-distribuție Mass-media & Internet/social media prin Implementarea campaniei de promovare-informare-distribuție Mass-media & Internet/social media realizata pentru sprijinirea procesului de informare a comunităților ținta prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’ realizata pentru încurajarea tuturor  inițiativelor de participare activa a tinerilor la viața comunității ținta si asigurării oportunităților de afirmare culturală in scopul punerii in valoare a patrimoniului cultural material/Imaterial si a turismului cultural local/zonal & județean/regional;

PLATFORMA WEB DTC / Blog / „Social Media”  Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE – INFORMARE -  DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de tineret PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este descrisa mai jos:

- Blogul oficial din cadrul proiectului  de tineret PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”,  este accesibil la următorul link:              -  http://turismtismana.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ bibliotecă de documente digitale Scribd  

o   www.scribd.com/doc/

 

Situl profesional www.calameo.com  – de Publicare a documentelor  Calaméo


Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” promovata in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:

-          Grupul de discuții  oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook  al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este accesibil la următorul link: https://www.facebook.com/groups/934295410030950/


-          Pagina Web  oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este accesibila la următorul link: //www.facebook.com/Promovarea-Culturii-Turismului-si-Tradi%C5%A3iilor-529876367204230/?skip_nax_wizard=true

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Publicația culturala de interes public pentru tineret Dezvoltarea Turismului Cultural

Dezvoltarea şi promovarea turismului cultural din Județului Gorj 4K

Dezvoltarea şi promovarea turismului cultural Gorj Festivaluri