Postări

Se afișează postări din 2013

Proiectul de tineret Promovarea Culturii, Turismului si Tradiţiilor

Imagine
Proiectul  de tineret    -  Promovarea Culturii, Turismului si Tradiţiilor Obiectiv general / SCOPUL proiectului Proiectul PILOT își propune creșterea gradului de participare activa a tinerilor la viața comunității ținta sub aspectul  educațional-cultural asigurând oportunități de afirmare culturală a grupului ținta  prin intermediul publicației ‘Turism Cultural’ realizata in scopul promovării oportunităților de dezvoltare a patrimoniului cultural & turismului cultural cu suportul implicării & participării active a tinerilor in calitate de lideri culturali pentru a duce mai departe valorile culturale din comunitatea ținta la nivel zonal, regional, național  si chiar european , tineretul va fi preocupat de acest demers educațional-cultural crescând accesul si participarea activa  la cultura in rândul tinerei generații. Prin acest proiect in calitate de reprezentanți ai societății civile (cu suportul implicării & participării active a tinerilor in viața com